en Laatste Knuffel: Persoonlijke Objecten en Symbolen bij Uitvaarten

Wat kost een uitvaart

Bij het plannen van een uitvaart wil je je voorbereiden op de prijs. De prijs voor een uitvaart kunnen snel oplopen en om die reden hebben relatief veel Nederlanders een uitvaartverzekering. Een basis uitvaart, met enkel de basiskosten, een basis kist, een klein aantal gasten en een korte plechtigheid kost al gauw tussen de 4.500 en de 6.000 euro. De basiskosten van een crematie bestaan onder andere uit de opbaring, de laatste verzorging van de persoon, het vervoer van de kist, het transport van de overleden persoon naar de uitvaartplechtigheid en het crematorium, het gebruik van de aula voor de plechtigheid, de begrafenis of crematie zelf en de kosten voor de administratie. Ook zit er verschil in de kosten per uitvaartcentrum. Zo betaal je in Amsterdam meer dan bij uitvaartcentrum in Beverwijk. Ook kan de prijs van een uitvaart al snel stijgen door persoonlijke wensen die je zo duur kunt maken als je zelf wilt. Denk bijvoorbeeld aan kosten zoals een bijzondere kist, de dragers van de kist, een rouwadvertentie en de rouwkaarten, de bloemen, catering en muziek bij de rouwplechtigheid. Er kunnen ook overige eisen en wensen van de overledene en de familie en vrienden zijn die al snel erg duur worden. Vorig jaar kostte de gemiddelde uitvaart in Nederland €7.500. Als er geen uitvaartverzekering is zullen de nabestaanden deze kosten zelf moeten betalen. Als het mogelijk is worden deze kosten betaald uit het nalatenschap, het geld wat de overledene nog had. De prijs van een begrafenis zijn vaak hoger dan de prijs van een crematie omdat de begrafeniskosten ook voor een deel zijn opgebouwd uit grafkosten. Deze kosten verschillen behoorlijk per gemeente en bedragen tussen de €800 en €7.000. Grafkosten betaal je voor het begraven en het recht om een graf te huren op de begraafplaats. Deze rechten geven recht op een graf voor een vastgestelde tijd, in de meeste gevallen 10 tot 30 jaar. Na afloop van deze periode zul je opnieuw grafkosten moeten betalen als je wilt dat het graf blijft bestaan. Als je zelf onvoldoende geld voor de begrafenis hebt is het slim om een uitvaartverzekering te nemen. Dan ben je ervan verzekerd dat de kosten voor een simpele uitvaart worden vergoed en dat jouw nabestaanden niet zelf deze hoge rekening hoeven te betalen. 

Link toevoegen

Persoonlijke uitvaart

Wanneer een dierbare overleden is is het nodig om de uitvaart te organiseren. De uitvaart is het geheel van handelingen en plechtigheden na het overlijden van iemand. Vaak denkt men dat de uitvaart slechts bestaat uit de begrafenis of de crematie, maar de uitvaart is dus het geheel wat er moet gebeuren bij het overlijden van een persoon. Experts in de begeleiding hiervan zijn https://hetafscheidsbureau.nl. Bij de uitvaart hoort onder andere de plaats van de dienst, het soort uitvaart, de afscheidsbijeenkomst, het condoleren, het verzorgen en opbaren van de overleden persoon, de kist, het vervoer, eventuele muziek en de uiteindelijke begrafenis of crematie. Wanneer er wordt gekozen voor een begrafenis zal men de overledene in een kist onder de grond begraven. Hier wordt na een tijdje ook een grafsteen bij gezet en je kunt de plek opzoeken. Op een crematie wordt de overledene in de kist in een oven tot as verbrand. Zijn of haar as wordt na één maand met de nabestaanden mee naar huis gegeven. De nabestaanden kunnen daarna bepalen wat er met de as gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld thuis bewaren of uitstrooien. Het uitstrooien van de as van een overleden persoon is wel aan verbonden aan regels, dit kan niet zomaar overal gedaan worden. Wanneer je voor de lastige taak staat om een uitvaart voor een geliefde te regelen is het wel zo prettig om hulp van een uitvaartverzorger om hulp te vragen. De uitvaartverzorger plant en verzorgt de volledige uitvaart en geeft advies aan de nabestaanden. Er komt, naast het gemis, enorm veel op de nabestaanden af in de tijd na het overlijden dat de expertise van de uitvaartverzorger zeer welkom maakt. 

 

uitvaartverzorging

Link toevoegen

Kinderuitvaarten


Het gebeurt ook weleens dat er een baby of kind komt te overlijden. Ook in dat geval moet er een uitvaart georganiseerd worden. Het plannen van een uitvaart voor een kind is een zware last. Het leven van een overleden kindje is echt veel te kort geweest en is daarom misschien wel extra zwaar en verdrietig om te organiseren. Daarnaast past een standaard uitvaart niet goed bij een kind, omdat het vaak voelt alsof een gewone uitvaart voor volwassenen bedacht is. Bij het regelen van een kinderuitvaart wordt er gelet op de specifieke behoeften van de familie en misschien ook vrienden en vriendinnen. In veel gevallen wordt een overleden kind langer thuis gehouden waar je in rust afscheid kan nemen en waar het verlies met vrienden en familie gedeeld mag worden. Ook wordt er vaak gedacht worden aan klasgenootjes of van een sportvereniging. Uitvaartverzorgers gespecialiseerd in kinderuitvaarten, zoals Knuf & Ko kinderuitvaarten,  snappen exact hoe hiermee om gegaan moet worden en zullen jullie steunen in alle keuzes die gemaakt moeten worden. Ook voor de kinderuitvaart is er de keuze uit begraven of cremeren. Op sommige begraafplaatsen is een speciaal kinderhofje waar alleen kinderen begraven zijn. De sfeer op dit stuk begraafplaats is vaak wat kleuriger dan de sfeer op een gewone begraafplaats. Een kinderuitvaart is vaak goedkoper dan de kosten voor een gewone uitvaart. Ook zijn zowel een kinderbegrafenis als een kindercrematie vaak minder kostbaar dan een begrafenis of crematie voor volwassenen. 

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 20-02-2023

Link toevoegen