Persoonlijke uitvaart

Persoonlijke uitvaart

Wanneer een dierbare overleden is is het nodig om de uitvaart te organiseren. De uitvaart is het geheel van handelingen en plechtigheden na het overlijden van iemand. Vaak denkt men dat de uitvaart slechts bestaat uit de begrafenis of de crematie, maar de uitvaart is dus het geheel wat er moet gebeuren bij het overlijden van een persoon. Experts in de begeleiding hiervan zijn https://hetafscheidsbureau.nl. Bij de uitvaart hoort onder andere de plaats van de dienst, het soort uitvaart, de afscheidsbijeenkomst, het condoleren, het verzorgen en opbaren van de overleden persoon, de kist, het vervoer, eventuele muziek en de uiteindelijke begrafenis of crematie. Wanneer er wordt gekozen voor een begrafenis zal men de overledene in een kist onder de grond begraven. Hier wordt na een tijdje ook een grafsteen bij gezet en je kunt de plek opzoeken. Op een crematie wordt de overledene in de kist in een oven tot as verbrand. Zijn of haar as wordt na één maand met de nabestaanden mee naar huis gegeven. De nabestaanden kunnen daarna bepalen wat er met de as gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld thuis bewaren of uitstrooien. Het uitstrooien van de as van een overleden persoon is wel aan verbonden aan regels, dit kan niet zomaar overal gedaan worden. Wanneer je voor de lastige taak staat om een uitvaart voor een geliefde te regelen is het wel zo prettig om hulp van een uitvaartverzorger om hulp te vragen. De uitvaartverzorger plant en verzorgt de volledige uitvaart en geeft advies aan de nabestaanden. Er komt, naast het gemis, enorm veel op de nabestaanden af in de tijd na het overlijden dat de expertise van de uitvaartverzorger zeer welkom maakt. 

 

uitvaartverzorging

Link toevoegen

Link toevoegen